Wycinek skóry (biopsja) jest podstawowym zabiegiem chirurgicznym w praktyce dermatologicznej. Biopsja może być procedurą leczniczą (biopsja wycięciowa), kontrolną w trakcie leczenia (np. monitorowanie leczenia chorób pęcherzowych), najczęściej jednak służy ustaleniu ostatecznego rozpoznania choroby. Przeprowadzenie biopsji często jest jedyną metodą umożliwiającą pewną identyfikację złośliwej zmiany chorobowej lub różnicowanie pomiędzy kilkoma podobnymi pod względem obrazu klinicznego dermatozami. Wynik badania biopsyjnego oraz postawienie właściwego rozpoznania odgrywa kluczową rolę w właściwym zaplanowaniu zabiegu chirurgicznego lub wdrożeniu odpowiednich metod leczniczych. Wycinek można wykonać praktycznie z każdego miejsca skóry, błony śluzowej jamy ustnej, narządów płciowych i aparatu paznokciowego. Badanie polega na pobraniu fragmentu skóry z miejsca zmienionego chorobowo i/lub pozornie zdrowego. W niektórych przypadkach konieczne jest założenie szwów. Pobrany materiał po odpowiednim przygotowaniu poddaje się ocenie histologicznej i/lub immunopatologicznej.

Efekt zabiegu:

Wykonanie zabiegu biopsji skóry i poddanie dalszym badaniom materiału biologicznego pozwalają na wykrycie ciężkich chorób skóry, między innymi daje możliwość  zdiagnozowania nowotworów skóry.

Przebieg zabiegu:

Przed wykonaniem biopsji należy zgłosić lekarzowi wykonującemu badanie wszystkie aktualnie przyjmowane leki oraz szczególną, jeżeli występuje, skłonność do krwawień (skaza krwotoczna). W trakcie zabiegu pacjent powinien poinformować lekarza o wszelkich występujących dolegliwościach, takich jak np. silny ból, osłabienie, duszność. Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania przed zabiegiem innych badań laboratoryjnych.

Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym 1% lub 2% roztworem lignokainy. Wycinek pobiera się skalpelem lub sztancą o średnicy 2-8 mm. Następnie, w miejscu pobrania wycinka tkanki zakłada się szwy. Pobrany materiał biopsyjny podlega odpowiedniemu opracowaniu technicznemu i dokładnej ocenie mikroskopowej.

Czas trwania zabiegu waha się od kilku do kilkunastu minut. Wynik badania histopatologicznego uzyskuje się po 10-14 dniach. Wszystkie wyniki podaje się w postaci opisu. Oryginał wyniku wydawany jest pacjentowi.

Zalecenia po zabiegu:

Po zabiegu pacjent nie powinien ściągać opatrunku przez 1-2 dni, o ile lekarz nie zalecił inaczej. Jeżeli po zabiegu zakładane były szwy, ich usunięcie następuje po 7-14 dniach.

Wskazania:

 • Choroby zapalne skóry
 • Choroby tkanki łącznej
 • Patologie skóry głębokiej, przydatków skórnych i tkanki podskórnej
 • Choroby aparatu paznokciowego
 • Zmiany na błonach śluzowych jamy ustnej i narządów płciowych
 • Stany przedrakowe skóry
 • Nowotwory skóry

Przeciwwskazania:

 • alergia na środek znieczulenia miejscowego
 • skaza krwotoczna
 • przyjmowanie leków przeciwkrzepliwych

Czego spodziewać się po zabiegu?

 • Ustalenie prawidłowego, ostatecznego rozpoznania
 • Wykluczenie błędnej diagnozy
 • Skorelowanie wyniku badania histopatologicznego z obrazem klinicznym
 • Ustalenie dalszych metod leczenia

Umów  konsultację u specjalisty

Zachęcamy do rejestracji telefonicznej w godzinach
08:00 – 19:00, od poniedziałku do piątku.

Lub zostaw nr telefonu a skontaktujemy się z Tobą: