Dr n. med.Dorota Kozicka

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (aktualnie Gdański Uniwersytet Medyczny; GUMed). Autorka i współautorka ponad 20 publikacji naukowych oraz doniesień zjazdowych.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Specjalizacje:

 • Dermatologia
 • Wenerologia

W latach 2008-2014 odbyła szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed, wówczas uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie „dermatologia i wenerologia”. Ponadto, w 2013 roku obroniła rozprawę doktorską dotyczącą leczenia chirurgicznego nieczerniakowych nowotworów skóry (pod kierownictwem Przewodniczącego Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego prof. dr hab. Adama Włodarkiewicza). Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach, stale podnosząc swoje kwalifikacje.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1. Wyróżnienie za pracę „Ziarniniak basenowy- analiza retrospektywna 5 przypadków”, zaprezentowaną podczas konferencji „Forum Młodych” Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź, 2011 rok.
2. II nagroda za pracę „Polimorfizm genu śródbłonkowo-naczyniowego czynnika wzrostu (VEGF), a podatność na raka podstawnokomórkowego skóry w populacji polskiej”, zaprezentowaną podczas konferencji „Forum Młodych” Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź, 2011 rok.

PUBLIKACJE NAUKOWE

 1. A. Szczerkowska-Dobosz, Dorota Kozicka, D. Purzycka-Bohdan, W. Biernat, M. Stawczyk, R. Nowicki. Juvenile xanthogranuloma: a rare benign histiocytic disorder. Post. Dermatol. Alergol. 2014; t. 31, nr 3, s. 197-200, bibliogr. 35 poz., streszcz. ang.
 2. M. Stawczyk, A. Szczerkowska-Dobosz, Dorota Kozicka. A large nodular form of juvenile xanthogranuloma [Dokument elektroniczny] W: lOth EADV Spring Symposium, Cracow, Poland, 23-26 May, 2013: abstracts on CD-rom
 3. Dorota Kozicka, Igor Michajłowski, R. Nowicki. Choroba Foxa-Fordyce’a: a skuteczne leczenie za pomocą lasera CO2. W: 9. Akademia Dermatologii i Alergologii, Słupsk-Ustka 7-10.02.2013: program i streszczenia prezentacji / red. R. Nowicki
 4. B. Olszewska, A. Malinowska, A. Szczerkowska-Dobosz, W. Biernat, E. Grubska-Suchanek, R. Nowicki, Dorota Kozicka. Zmiany skórne w przebiegu choroby Grovera klinicznie przypominające wyprysk: opis przypadku. Eruption-like dermal lesions in Grover’s disease: a case report. Alerg. Astma Immun. 2013; t. 18, nr 1, s. 55-58, bibliogr. 11 poz., streszcz. poi., ang.
 5. A. Włodarkiewicz, Dorota Kozicka, Igor Michajłowski, M. Sobjanek. Najczęstsze błędy w ukierunkowanym na wynik estetyczny leczeniu nowotworów skóry twarzy. The most common mistakes in treatment of face skin cancer directed on aesthetic result. Dermatol. Estet. 2013; vol. 15, nr 2, s. 139
 6. A. Szczerkowska-Dobosz, Dorota Kozicka, W. Biernat. Juvenile xantogranuloma: rzadka postać histiocytozy o łagodnym przebiegu. Dermatol. Klin. 2013; t. 15, supl. 1, s. 16
 7. M. Zabłotna, M. Sobjanek, B. Nedoszytko, M. Lange, Dorota Kozicka, J. Glen, J. Roszkiewicz. Association of psoriasis with the VEGF gene polymorphism in the northern Polish population. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2013; vol. 27, nr 3, s. 319-323, bibliogr. 25 poz., streszcz. ang.
 8. Dorota Kozicka, M. Sobjanek, Igor Michajłowski, M. Małek, J. Roszkiewicz. Kępki żółte guzowate jako skórna manifestacja zaburzeń metabolicznych: opis przypadku. Xanthoma tuberosum as a cutaneous manifestation of metabolic disorders: case report. Dermatol. Klin. 2012; t. 14, nr 1, s. 34-36, bibliogr. 26 poz., streszcz.poi., ang.
 9. Igor Michajłowski, Dorota Kozicka, M. Sobjanek, Monika Konczalska. Odmiana pozagenitalna liszaja twardzinowego: etiopatogeneza, obraz kliniczny i opcje terapeutyczne. Extragenitall lichen sclerosus: etiopathogenesis, clinical picture and therapeutic options
 10. Igor Michajłowski, M. Małek, M. Sobjanek, Dorota Kozicka, M. Zabłotna, A. Włodarkiewicz. Występowanie przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C u chorych z liszajem płaskim z Polski Północnej. Prevalence of hepatitis C virus antibodies in patients with lichen planus from Northern Poland. Dermatol. Klin. 2012; t. 14, nr 1, s. 23-28, bibliogr. 78 poz., streszcz.pol., ang.
 11. M. Małek, Dorota Kozicka, Igor Michajłowski, J. Roszkiewicz. Gruźlica skóry: trudna diagnoza w praktyce dermatologicznej. Cutaneous tuberculosis: difficult diagnosis in dermatological practice. Forum Med. Rodź. 2012; t. 6, nr 1, s. 43-49, bibliogr. 20 poz., streszcz. ang., poi.
 12. K. Wojewoda, J. Brenner, M. Kąkol, M. Naesstróm, W. J. Cubała, Dorota Kozicka, R. Nowicki, M. Sokołowska-Wojdyło, W. Barańska-Rybak. A ery for help, do not omit the signs. Dermatitis artefacta: psychiatrie problems in dermatological diseases (a review of 5 cases). Med. Sci. Monit. 2012; vol. 18, nr 10, s. CS85-CS89, bibliogr.il poz., streszcz. ang.
 13. Dorota Kozicka, M. Sobjanek, Igor Michajłowski, P. Chomik, A. Włodarkiewicz. Nieczerniakowe nowotwory skóry w populacji osób przed 40. rokiem życia Tytuł równoległy: Non-melanoma skin cancers in the population of patients under 40 years old. Przegl. Dermatol. 2012; vol. 99, nr 4, s. 400
 14. Dorota Kozicka, M. Sobjanek, Igor Michajłowski, A. Włodarkiewicz. Analiza wyników leczenia chirurgicznego raka skóry. Skin cancer: surgical treatment analysis. Dermatol. Klin. 2011; vol. 13, supl. 1, s. 39
 15. Ł. Piorun, M. Grabowski, M. Sobjanek, Dorota Kozicka, A. Szczerkowska-Dobosz, A. Włodarkiewicz. Nowotwory złośliwe małżowiny usznej. Malignant tumors of the external ear. Dermatol. Klin. 2011; vol. 13, supl. 1, s. 29
 16. M. Sobjanek, Dorota Kozicka, Igor Michajłowski, B. Drogoszewska, P. Kolano, A. Włodarkiewicz, J. Roszkiewicz. Nowotwory złośliwe skóry małżowiny usznej: analiza kliniczna, histologiczna i wyników leczenia chirurgicznego 100 chorych. Skin cancers of the auricle: clinical, histological and surgical treatment analysis of 100 patients. Dermatol. Klin. 2011; t. 13, nr 3, s. 127-132, bibliogr. 13 poz., streszcz.pol., ang.
 17. M. Małek, H. Ługowska-Umer, Dorota Kozicka, J. Roszkiewicz. Gruźlica toczniowa skóry: opis przypadku. Tuberculosis cutis luposa: case report. Dermatol. Prakt. 2011; t. 3, nr 3, s. 41-44, bibliogr. 18 poz., streszcz., poi., ang.
 18. M. Sobjanek, M. Zabłotna, Dorota Kozicka, Igor Michajłowski, B. Nedoszytko, A. Włodarkiewicz, J. Roszkiewicz. Vascular endothelial growth factor (VEGF) genotype and serum concentration in Polish patients with basal celi carcinoma. J. Invest. Dermatol. 2011; vol. 131, suppl. 2, s. S25
 19. Igor Michajłowski, M. Sobjanek, Dorota Kozicka, M. Dobosz, A. Włodarkiewicz. Granuloma faciale: analysis of 5 cases. Post. Dermatol. Alergol. 2011; t. 28, nr 1, s. 36-40, bibliogr. 22 poz., streszcz. ang.
 20. W. Barańska-Rybak, Dorota Kozicka, M. Lange, M. Sokołowska-Wojdyło, J. Roszkiewicz. Swimming pool granuloma: difficult diagnostic problem. Post. Dermatol. Alergol. 2011; t. 28, nr 5, s. 406-411, bibliogr. 36 poz., streszcz. ang.
 21. M. Sobjanek, Dorota Kozicka, Igor Michajłowski, M. Zabłotna, B. Nedoszytko, J. Roszkiewicz. Polimorfizm genu czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) a podatność na raka podstawnokomórkowego skóry w populacji polskiej. Polymorphism of the vascular endothelial growth factor (VEGF) gene and susceptibility to basal celi carcinoma in Polish population. Przegl. Dermatol. 2011; t. 98, nr 1, s. 35
 22. A. Włodarkiewicz, Dorota Kozicka, Igor Michajłowski, M. Sobjanek, M. Niekra, D. Nałęcz. Rak skóry: analiza epidemiologiczna, kliniczna i wyników leczenia chirurgicznego 1406 chorych. Skin cancer: epidemiological, clinical and surgical treatment analysis of 1406 patients. Przegl. Dermatol. 2011; t. 98, nr 2, s. 104-111, bibliogr. 19 poz., streszcz. poi., ang.
 23. Dorota Kozicka, W. Barańska-Rybak. Ziarniniak basenowy: analiza retrospektywna 5 przypadków. Swimming pool granuloma: retrospective analysis of 5 cases. Przegl. Dermatol. 2011; t. 98, nr 1, s. 85-86
 24. W. Barańska-Rybak, W. J. Cubała, Dorota Kozicka, M. Sokołowska-Wojdyło, R. Nowicki, J. Roszkiewicz. Dermatitis artefacta: a long way from the first clinical symptoms to diagnosis. Psychiatr. Danub. 2011; vol. 23, nr 1, s. 73-75, bibliogr. 8 poz., streszcz. ang.
Dorota Kozicka