dr n. med.Martyna Sławińska

Lekarz dermatolog i wenerolog. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, w 2020 roku. Specjalizuje się w leczeniu chorób dermatologicznych i przenoszonych drogą płciową. Podejmuje się zabiegów laserowych, kriochirurgii, biopsji, badań wideodermaskopowych. Do jej medycznych zainteresowań należą m.in:  leczenie trądziku, nowotworów skóry, chorób włosów i paznokci, onychoskopia, keloidy i blizny przerostowe.  

Regularnie udziela się na konferencjach branżowych, a swoją wiedzę poszerza biorąc udział w szkoleniach z zakresu dermatologii i wenerologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Academy of Dermatology and Venereology,  International Dermoscopy Society, International Trichoscopy Society. Ponadto obejmuje stanowisko badawczo-dydaktyczne w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

  • American Academy of Dermatology Grant (2020)
  • Michael Hornstein Memorial Scholarship (2020)
  • I nagroda w Sesji Plakatowej podczas Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (2017)
  • Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za książkę „Dermatologia – wybrane przypadki kliniczne” (2017)
  • Laureatka konkursu o Mini-Grant dla Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (2018)
  • Laureatka konkursu o grant GUMed „Młody Twórca Nauki” (2021)

PUBLIKACJE NAUKOWE

(a) Artykuły w czasopismach zagranicznych

1. Sławińska M, Barańska-Rybak W, Wilkowska A, Nowicki R. Bullous fixed drug eruption due to fluconazole, imitating herpes simplex. Clin Exp Dermatol 2017; 42: 544-545 (IF 1.484; MNiSW: 20)
2. Sławińska M, Opalska A, Mehrholz D, Sobjanek M, Nowicki R, Barańska-Rybak W. Videodermoscopy supports the diagnosis of eyelash trichotillomania. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017; 31(11): e477-e478. (IF:4.287; MNiSW: 35)
3. Sobjanek M, Sławińska M, Romaszkiewicz A, Sokołowska-Wojdyło M, Jasiel-Walikowska E, Nowicki R. Dermoscopic features of periungual papules in multicentric reticulohistiocytosis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017; 31(10): e442-e443. (IF:4.287; MNiSW: 35)
4. Stanienda-Sokol K, Salwowska N, Sławińska M, Wicherska-Pawlowska K, Lorenc A, Wcisło-Dziadecka D, Wydmański J, Majewski W. Locations of Malignant Melanoma Lesions Depending on Patients’ Gender And Age. Asian Pac J Cancer Prev 2017; 18(11): 3081-3086. (MNiSW: 20)
5. Sławińska M, Sobjanek M, Olszewska B, Nowicki R, Sokołowska-Wojdyło M. Trichoscopic spectrum of folliculotropic mycosis fungoides. J Eur Acad Dermatol Venereol 2018; 32(3): e107-e108. (IF:5.113; MNiSW: 35)
6. Sokołowska-Wojdyło M, Olszewska B, Sobjanek M, Sławińska M, Sosińska-Mielcarek K, Biernat W, Nowicki R. Acanthoma planoepitheliale hyperkeratoticum, lesions associated with BRAF inhibitor in metastatic melanoma. J Eur Acad Dermatol Venereol 2018; 32(2): e83-e84. (IF:5.113; MNiSW: 35)
7. Sławińska M, Hlebowicz M, Iżycka-Świeszewska E, Sikorska M, Sokołowska-Wojdyło M, Smiatacz T, Nowicki R, Sobjanek M. Dermoscopic observations in disseminated cryptococcosis with cutaneous involvement. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018; 32(6): e223-e224. (IF:5.113; MNiSW: 35)
8. Sławińska M, Hlebowicz M, Iżycka-Świeszewska E, Sikorska M, Sokołowska-Wojdyło M, Smiatacz T, Nowicki RJ, Sobjanek M. The role of dermoscopy in the diagnosis of deep mycoses and systemic mycoses with cutaneous involvement. Comment on „Dermoscopy in disseminated sporotrichosis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019; 33(1): e35-e36. . (IF:5.248; MNiSW: 140)
9. Sobjanek M, Sławińska M, Drucis K, Nowicki RJ, Biernat W. Porocarcinoma of the nail: A dermoscopic observation. Australas J Dermatol. 2019 Jun 18. doi: 10.1111/ajd.13094. [Epub ahead of print]. (IF:1.789; MNiSW: 70)
10. Sławińska M, Zabłotna M, Gleń J, Lakomy J, Nowicki RJ, Sobjanek M. STAT3 polymorphisms and IL-6 polymorphism are associated with the risk of basal cell carcinoma in patients from northern Poland. Arch Dermatol Res. 2019; 311(9): 697-704. (IF: 2.339; MNiSW: 70)
11. Sławińska M, Lakomy J, Biernat W, et al. STAT3, STAT5A, STAT5B and STAT6 proteins are overexpressed in human basal cell carcinoma [published online ahead of print, 2019 Jul 19]. Clin Exp Dermatol. 2019;10.1111/ced.14048. (IF:1.997; MNiSW:70)
12. Sławińska M, Sokołowska-Wojdyło M, Biernat W, Nowicki RJ, Sobjanek M. Trichoscopic features of lymphomatoid papulosis [published online ahead of print, 2019 Aug 20]. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019;10.1111/jdv.15896. (IF:5.000; MNiSW: 140)
13. Sławińska M, Rogowska P, Nowicki R.J., Sobjanek M. An unexpected cause of an itchy tattoo revealed in videodermoscopic examination. Clin Exp Dermatol. 2020; doi:10.1111/ced.14375. (IF:1.977; MNiSW: 70)
14. Kumar Jha A, Vinay K, Sławińska M, Sonthalia S, Sobjanek M, Kamińska-Winciorek G, Errichetti E, Kamat D, Chatterjee D, Apalla Z, Zalaudek I, Goldust M, Lallas A. Application of mucous membrane dermoscopy (mucoscopy) in diagnostics of benign oral lesions – literature review and preliminary observations from International Dermoscopy Society study. Dermatol Ther. 2020; doi: 10. 1111/dth.14478. (IF:2.327; MNiSW:70 )
15. Kozubowska K, Sławińska M, Sobjanek M. The role of dermoscopy in diagnostics of dermatological conditions of the eyelid, eyelashes, and conjunctiva – a literature review. Int J Dermatol. 2020; doi: 10.1111/ijd.15315. (IF: 2.067; MNiSW:70)
16. Ciążyńska M, Sławińska M, Kamińska-Winciorek G, Lange D, Lewandowski B, Reich A, Pabianek M, Szczepaniak K, Hankiewicz A, Ułańska M, Morawiec J, Błasińska-Morawiec M, Morawiec Z, Piekarski J, Brodowski R, Zaryczańska A, Sobjanek M, Owczarek W, Słowińska M, Wróbel K, Bieniek A, Woźniacka A, Skibińska M, Narbutt J, Niemczyk W, Ciążyński K, Lesiak A. Clinical and epidemiological analysis of basosquamous carcinoma: results of the multicenter study. Sci Rep. 2020;10(1):18475. (IF: 3.998; MNiSW: 100)
17. Jha AK, Sonthalia S, Sławińska M, Lallas A, Vinay K, Sobjanek M, Kamińska-Winciorek G, Zeeshan M, Errichetti E. Mucoscopy of lip squamous cell carcinoma and correlation with skin phototype and histological differentiation: a multicentric retrospective observational study by the International Dermoscopy Society. Int J Dermatol. 2020; doi: 10.1111/ijd.15291. (IF: 2.067; MNiSW:70)
18. Sławińska M, Sokołowska-Wojdyło M, Sobjanek M, Golińska J, Nowicki RJ, Rudnicka L. The significance of dermoscopy and trichoscopy in differentiation of erythroderma due to various dermatological disorders. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020; doi:
10. 1111/jdv.16998. (IF: 5.248; MNiSW: 140)
19. Sławińska M, Sokołowska-Wojdyło M, Biernat W, Zaryczańska A, Nowicki RJ, Sobjanek M. Dermoscopic Features of Leukemia Cutis
—Case Series. Indian J Dermatol – article accepted for publication, in press (IF: 1.523; MNiSW: 40)

(b) Artykuły w czasopismach polskich

1. Kasprzyk M, Sławiński G, Musik M, Marciniak Ł, Dyszkiewicz W, Piwkowski C, Gałędzki B. Completion pneumonectomy and chemoradiotherapy as treatment options in local recurrence of non-small-cell lung cancer. Kardiochir Torakochirurgia Pol 2015; 12:18-25. (MNiSW:15)
2. Sławińska M, Barańska-Rybak W, Sobjanek M, Wilkowska A, Mital A, Nowicki R. Ibrutinib-induced pyoderma gangrenosum. Pol. Arch. Med. Wewn 2016; 126: 710-711. (IF:2.309; MNiSW:30)
3. Sławińska M, Sobjanek M, Wilkowska A, Sikorska M, Sejda A, Nowicki R. Postać podskórna ziarniniaka obrączkowatego: opisprzypadku i przegląd piśmiennictwa. Forum Dermatol 2016; 2: 120-122. (MNiSW:0)
4. Sobjanek M, Sławińska M, Bykowska B, Wilkowska A, Nowicki R. Użyteczność wideodermoskopii w diagnostyce świerzbu. Dermatology Review 2016; 103: 383-386. (MNiSW:12)
5. Sławińska M, Sobjanek M, Biernat W, Sejda A, Nowicki R. Zlokalizowana postać choroby Dariera. Forum Dermatol 2016; 2: 123-125. (MNiSW:0)
6. Sobjanek M, Sławińska M, Starzyńska A, Sokołowska-Wojdyło M. Skin lesions caused by bortezomib targeted therapy of multiple myeloma. Dermatology Review 2016; 103: 498-499. (MNiSW:12)
7. Sławińska M, Sobjanek M, Biernat W, Nowicki R. Keratoacanthoma – like cutaneous metasases as a first presentation of lung cancer. Pol. Arch. Med. Wewn 2017;127: 66-67. (IF:2.658; MNiSW:30)
8. Sławińska M, Sobjanek M, Dawicka J, Kłudkowska J, Nowicki R. Penile changes due to genital pearling (fang muk). Dermatology Review 2017; 104: 64-65. (MNiSW:12)
9. Sławińska M, Nowicki RJ, Sobjanek M. Miejscowo stosowana nitrogliceryna jest skuteczna w leczeniu chondrodermatitis nodularis helicis. Forum Dermatol. 2017; 3(3): 79-80. (MNiSW:5)
10. Zaryczańska A, Sławińska M, Nowicki RJ, Sobjanek M. Painful skin eruption in a professional auto mechanic: a quiz. Forum Dermatol. 2017; 3(4): 166-168. (MNiSW:5)
11. Sławińska M, Sikorska M, Sokołowska-Wojdyło M, Nowicki RJ, Biernat W, Sobjanek M. Another, new dermatosis in the spectrum of pigmented purpuric dermatoses or atypical variant of lichen aureus? Przegl. Dermatol. 2017; 104(6): 672-675. (MNiSW:12)