lek. med.Anna Zaryczańska

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W trakcie specjalizacji z dermatologii i wenerologii. Obecnie odbywa praktykę szkoleniową w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku oraz prowadzi badania naukowe w ramach Pierwszej Szkoły Doktorskiej. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach dermatologicznych. Jest autorką i współautorką wielu naukowych publikacji, monografii i raportów konferencyjnych. Otrzymała stypendium od Marszałka Województwa Pomorskiego za znaczące osiągnięcia naukowe oraz grant naukowy PRELUDIUM-19, który został sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki.