DR N. MED.Igor Michajłowski

Igor Michajłowski to członek renomowanych towarzystw dermatologicznych. Należą do nich: European Academy of Dermatology and Venerology (EADV), European Society for Dermatological Research (ESDR), Polskie Towarzystwo Dermatologiczne (PTD), Białoruskie Towarzystwo Dermatologiczne. Swoje zainteresowania naukowe skupia na diagnostyce i leczeniu chorób wenerycznych oraz dermatoz okolicy anogenitalnej, optymalizacji leczenia nowotworów skóry, oraz nowymi metodami diagnostycznymi chorób skóry i błon śluzowych, a także profilaktyce czerniaka.

Specjalizacje:

 • Dermatologia
 • Wenerologia

Igor Michajłowski ukończył Studia na Wydziale Lekarskim w Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym. Otrzymał stypendium Ministra Zdrowia RP w latach 2005/2006, następnie odbył podyplomowy staż w Akademii Medycznej w Gdańsku (aktualnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Tam też zaczął przygotowanie dysertacji doktorskiej w ramach Dziennych Studiów Doktoranckich na Oddziale Dermatochirurgii Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej w Gdańsku. Rok później rozpoczął ścieżkę specjalizacji w dziedzinie „dermatologia i wenerologia” oraz otrzymał stanowisko asystenta. W roku 2010 obronił rozprawę doktorską z tematyki diagnostyki i leczenia dermatoz w obszarze zewnętrznych narządów płciowych (praca pod kierownictwem przewodniczącego Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego prof. dr hab. Adama Włodarkiewicza). Rozprawa otrzymała  wyróżnienie. Dwa lata później ukończył pomyślnie specjalizację i awansował na stanowisko adiunkta.

Do jego dorobku naukowego zalicza się 220 publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Jest także współautorem pierwszego polskiego podręcznika dotyczącego dermatochirurgii. Jest inicjatorem stworzenia międzydyscyplinarnego zespołu badawczego, który zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem chorób narządów płciowych i jamy ustnej. Był wielokrotnie mianowany nagrodami i wyróżnieniami za swoją działalność badawczą i naukową.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 1. Nagroda im. Prof. Tadeusza Bogdanowskiego za najlepszą pracę z zakresu dermatochirurgii zaprezentowaną podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Szczyrk, 2006.
 2. Nagroda im. Prof. Tadeusza Bogdanowskiego za najlepszą pracę z zakresu dermatochirurgii zaprezentowaną podczas X Jubileuszowej Konferencji Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Jurata,2007.
 3. Stypendium zjazdowe GALDERMA Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 2008.
 4. Nagroda zespołowa za zajęcie III miejsca w konkursie za najlepszą pracę zaprezentowaną w sesji plakatowej podczas XXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań, 2008.
 5. Nagroda za najlepszą pracę z zakresu dermatologii zaprezentowaną podczas „Forum Młodych” Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź, 2009.
 6. Stypendium zjazdowe EADV Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 2009.
 7. Nagroda im. Prof. Tadeusza Bogdanowskiego za najlepszą pracę z zakresu dermatochirurgii zaprezentowaną podczas XIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Jastrzębia Góra, 2011.

Publikacje naukowe:

1. A. Rustowska, I. Michajłowski, M. Sokołowska-Wojdyło, R. Nowicki, Ograniczona postać rybiej łuski epidermolitycznej, Wyd. Bernardinum, Pelplin, 2015

2. I. Michajłowski, M. Sobjanek, R. Nowicki, Wprowadzenie do dermoskopii, Wyd. Bernardinum, Pelplin, 2015

3. M. Sobjanek, M. Zabłotna, I. Michajłowski, B. Nedoszytko, A. Lesiak, R. Nowicki, -308 G/A TNF-a gene polymorphism influences the course of basal cell carcinoma in a Polish population, Arch. Med. Sci. 2015; vol. 11, nr 3, s. 599-604

4. M. Lange, E. Iżycka-Świeszewska, I. Michajłowski, W. Barańska-Rybak, Benign cephalic histiocytosis, Cutis 2015; vol. 95, nr 6, s. E15-E17

5. P. Chomik, A. Michcik, I. Michajłowski, A. Starzyńska, Application of direct oral microscopy in evaluating mucosal margins aroung invasive oral squamous cell carcinoma, Post. Dermatol. Alergol. 2015, t. 32, nr 5, s. 349-357

6. A. Starzyńska, A. Pawłowska, D. Renkielska, I. Michajłowski, M. Sobjanek, I. Błażewicz, A. Włodarkiewicz, Estimation of oral leukoplakia treatment records in the research of the Department od Maxillofacial and Oral Surgery, Medical University of Gdansk, Post. Dermatol. Alergol. 2015, t. 32, nr 2, s. 114-122

7. M. Sobjanek, M. Dobosz, R. Pęksa, M. Sokołowska-Wojdyło, A. Kowalczyk, I. Michajłowski, R. Nowicki, Lymphoepithelioma-like carcinoma of the skin in a Polish patient, Post. Dermatol. Alergol. 2015, t. 32, nr 1, s. 56-58

8. M. Sobjanek, M. Zabłotna, M. Dobosz- Kawałko, I. Michajłowski, W. Mędrzycka- Dąbrowska, R. Nowicki, M. Sokołowska- Wojdyło, Polymorphisms in the cytochrome P-450 (CYP) 1A1 and 17 genes are not associated with acne vulgaris in the Polish population, Post. Dermatol. Alergol. 2015, t. 32, nr 5, s. 323-326

9. I. Michajłowski, I. Błażewicz, G. Karpinsky, M. Sobjanek, R. Nowicki, Successful treatment od multiple cutaneous leiomyomas with carbon dioxide laser ablation, Post. Dermatol. Alergol. 2015, t. 32, nr 6, s. 480-482

10. I. Błażewicz, I. Michajłowski, R. Nowicki, Mnogie mięśniaki gładkie skutecznie leczone za pomocą lasera CO2, Wyd. Bernardinum, Pelplin, 2014

11. M. Sobjanek, I. Michajłowski, M. Dobosz-Kawałko, R. Pęksa, R. Nowicki, Segmentalna nerwiakowłókniakowatość: rzadki wariant częstej genodermatozy, Wyd. Bernardinum, Pelplin, 2014

12. M. Sobjanek, M. Zabłotna, A. Lesiak, I. Michajłowski, A. Szcezrkowska-Dobosz, M. Sokołowska-Wojdyło, R. Nowicki, The -1154 G/A VEGF gene polumorphism is associated with the incidence of basal cell carcinoma in patients from northen Poland, Arch. Dermatol. Res. 2014, vol. 306, nr 6, s. 539-544

dr Igor Michajłowski

Nagrody i osiągnięcia

 • Nagroda im. Prof. Tadeusza Bogdanowskiego za najlepszą pracę z zakresu dermatochirurgii zaprezentowaną podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Szczyrk, 2006.
 • Nagroda im. Prof. Tadeusza Bogdanowskiego za najlepszą pracę z zakresu dermatochirurgii zaprezentowaną podczas X Jubileuszowej Konferencji Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Jurata,2007.
 • Stypendium zjazdowe GALDERMA Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 2008.
 • Nagroda zespołowa za zajęcie III miejsca w konkursie za najlepszą pracę zaprezentowaną w sesji plakatowej podczas XXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań, 2008.
 • Nagroda za najlepszą pracę z zakresu dermatologii zaprezentowaną podczas „Forum Młodych” Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź, 2009.
 • Stypendium zjazdowe EADV Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 2009.
 • Nagroda im. Prof. Tadeusza Bogdanowskiego za najlepszą pracę z zakresu dermatochirurgii zaprezentowaną podczas XIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Jastrzębia Góra, 2011.