Obraz kliniczny kalcynozy moszny przypomina torbiele naskórkowe, natomiast ostatecznym potwierdzeniem rozpoznania jest badanie histopatologiczne wskazujące na występowanie złogów wapnia w obrębie guzów skóry moszny.

Kalcynoza moszny – przebieg choroby

Pierwsze objawy choroby pojawiają się w okresie dojrzewania, natomiast sama choroba cechuje się łagodnym przebiegiem. W przebiegu kalcynozy moszny obserwuje się od jednego do nawet kilkuset guzków, a w skrajnych przypadkach może dojść do deformacji moszny, która przybiera polipoidalny wygląd.

Guzki charakteryzują się znacznym stopniem twardości i barwą żółtawą lub czerwonawą. Pojawianiu się i wzrostowi zmian nie towarzyszy ból, rzadko pojawia się świąd, tkliwość czy uczucie ciężkości. Do innych rzadko towarzyszących kalcynozie moszny objawów należą symptomy przypominające zapalenie gruczołu krokowego oraz wtórne nadkażenia bakteryjne, lub samoistne wydzielanie zwapniałych mas.

Z uwagi na brak objawów ze strony innych układów pacjenci bardzo często bagatelizują chorobę, która nierozpoznana ma przewlekły przebieg. Zwykle to względy estetyczne skłaniają mężczyzn do konsultacji u specjalisty.

Kalcynoza moszny – etiologia

Etiologia schorzenia nie jest znana. Większość ekspertów uważa, że kalcynoza moszny jest następstwem  dystroficznego wapnienia cyst epidermalnych moszny. Proces ten polega na występowaniu złogów soli wapnia w obrębie zapalnej lub martwiczo zmienionej tkanki mimo prawidłowego poziomu wapnia w surowicy krwi pacjenta.

Do wapnienia może dochodzić w przebiegu ziarniakowatych chorób układowych, a także układowych chorób tkanki łącznej. Proces wapnienia dystroficznego może toczyć się również miejscowo. Część specjalistów sugeruje, iż tło choroby jest idiopatyczne.

Kalcynoza moszny – przyczyny

Przyczyny kalcynozy moszny nie są znane, a pochodzenie złogów wapnia w obrębie skóry moszny jest kwestią dyskusyjną. Według opinii większości ekspertów jest to następstwo dystroficznego wapnienia cyst epidermalnych moszny. Proces ten polega na występowaniu złogów soli wapnia w obrębie zapalnej lub martwiczo zmienionej tkanki mimo prawidłowego poziomu wapnia w surowicy krwi pacjenta. Do wapnienia może dochodzić w przebiegu chorób ziarniakowych, a także układowych chorób tkanki łącznej.

Objawy i przebieg choroby

Kalcynoza moszny jest rzadką chorobą charakteryzującą się występowaniem mnogich zwapniałych guzków w obrębie skóry moszny. Guzki te charakteryzują się znaczną twardością i barwą żółtawą lub czerwonawą. W przebiegu choroby ilość guzków może wahać się od jednego do nawet kilkuset, a w skrajnych przypadkach może dojść do deformacji moszny, która przybiera polipoidalny wygląd. Guzki zazwyczaj są niebolesne, rzadko towarzyszy im tkliwość, świąd.  Innym rzadkim objawem towarzyszącym przebiegowi choroby są symptomy przypominające zapalenie gruczołu krokowego, sporadycznie dochodzi do wtórnego nadkażenia bakteryjnego bądź samoistnego wydzielania zwapniałych mas.

Choroba cechuje się łagodnym przebiegiem i nie towarzyszą jej żadne schorzenia układowe ani oznaki hiperkalcemii lub hiperfosfatemii. Z uwagi na brak dodatkowych objawów kalcynoza moszny jest bardzo często bagatelizowana przez pacjentów. Pierwsze objawy występują w okresie dojrzewania, a nierozpoznana i nieleczona choroba trwa latami. Chorzy zgłaszają się do specjalisty najczęściej z powodów estetycznych.

Pierwsze objawy kalcynozy moszny pojawiają się w okresie dojrzewania, choroba ma przebieg łagodny i cechuje się brakiem wyraźnych dolegliwości , przez co jest bagatelizowana przez pacjentów. Względy estetyczne to najczęstszy powód zgłaszania się pacjentów z objawami kalcynozy moszny do specjalisty. Zmiany chorobowe mają charakter guzków o znacznej twardości o barwie żółtawej lub czerwonawej.

W miarę rozwoju choroby już występujące wykwity powiększają się oraz dochodzi do tworzenia się nowych zmian. Liczba guzków może wahać się od jednego do kilkuset. W skrajnych przypadkach dochodzi do deformacji moszny, która przybiera polipoidalny wygląd. Guzki są zazwyczaj niebolesne, rzadko wywołują świąd, tkliwość i uczucie ciężkości. Inne rzadko występujące objawy to symptomy przypominające zapalenie gruczołu krokowego. Sporadycznie przebiegowi choroby towarzyszy wtórne nadkażenie bakteryjne lub samoistne wydzielanie zwapniałych mas. Nierozpoznana i nieleczona choroba może trwać latami.

Leczenie kalcynozy

Kalcynozę moszny leczy się chirurgicznie, a zabieg polega na wycięciu poszczególnych guzków lub części worka mosznowego. Gdy zmiany są masywne zabieg chirurgiczny polega na prawie całkowitym wycięciu ściany moszny. Taki sposób leczenia w większości przypadków daje zadowalające efekty. Aktualnie panują sprzeczne poglądy na temat ryzyka nawrotowości choroby. Według jednych autorów leczenie chirurgiczne uznaje się za radykalną metodę leczenia,  z kolei inni specjaliści sugerują możliwość powstawania nowych zmian z mikroskopowych ognisk, których nie widać podczas operacji.

Umów  konsultację u specjalisty

Zachęcamy do rejestracji telefonicznej w godzinach
08:00 – 19:00, od poniedziałku do piątku.

Lub zostaw nr telefonu a skontaktujemy się z Tobą: