dr n. med.Monika Konczalska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2009 roku rozpoczęła specjalizację w dziedzinie „dermatologia i wenerologia” w ramach rezydentury w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (aktualnie pracuje na stanowisku asystenta).

Specjalizacje:

 • Dermatologia
 • Wenerologia

Jest autorką i współautorką 15 publikacji naukowych oraz doniesień zjazdowych. Przedmiotem jej rozprawy doktorskiej jest diagnostyka i leczenia dermatoz żeńskich narządów płciowych. Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach stale podnosząc swoje kwalifikacje. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

PUBLIKACJE NAUKOWE

 1. Monika Konczalska, M. Lange, R. Nowicki. Rodzinne występowanie liszaja twardzinowego sromu. W: 13. Akademia Dermatologii i Alergologii, Słupsk-Ustka 9-12.02.2017: program i streszczenia / red. R. Nowicki
 2. Monika Konczalska. Dermatozy żeńskich zewnętrznych narządów płciowych w materiale Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2009-2016: rozprawa doktorska. 217 k.: ii., tab.; 31 cm – Bibliogr. 239 poz., streszcz. poi., ang.
 3. Izabela Błażewicz, M. Sokołowska-Wojdyło, A. Piekarska, Alicja Sadowska-Klasa, A. Kowalczyk, Monika Konczalska, B. Olszewska, W. Barańska-Rybak, R. J. Nowicki. Langerhans celi histiocytosis followed by folliculotropic mycosis fungoides. Post. Dermatol. Alergol. 2017; t. 34, nr 3, s. 273-275, bibliogr. 10 poz.
 4. M. Sławińska, A. Wilkowska, M. Ornowska, R. Nowicki, Monika Konczalska. Choroby bakteryjne: kiła II okresu: opis przypadków. W: Dermatologia: wybrane przypadki kliniczne: książka dla lekarzy praktyków / pod red. R. Nowickiego i A. Wilkowskiej
 5. Monika Konczalska, A. Wilkowska. Choroby bakteryjne: zapalenie odbytu i sromu wywołane przez paciorkowce z grupy A. W: Dermatologia: wybrane przypadki kliniczne: książka dla lekarzy praktyków / pod red. R. Nowickiego i A. Wilkowskiej
 6. M. Sobjanek, Monika Konczalska, A. Romaszkiewicz. Choroby wirusowe: kłykciny kończyste olbrzymie u ciężarnej pacjentki. W: Dermatologia: wybrane przypadki kliniczne: książka dla lekarzy praktyków / pod red. R. Nowickiego i A. Wilkowskiej
 7. Monika Konczalska, A. Wilkowska, R. Nowicki. Grzybice skóry: grzybica skóry gładkiej o nietypowym przebiegu. W: Dermatologia: wybrane przypadki kliniczne: książka dla lekarzy praktyków / pod red. R. Nowickiego i A. Wilkowskiej
 8. H. Ługowska-Umer, Monika Konczalska, A. Wilkowska, R. Nowicki. Piodermia zgorzelinowa (Pyoderma gangrenosum). W: Dermatologia: wybrane przypadki kliniczne: książka dla lekarzy praktyków / pod red. R. Nowickiego i A. Wilkowskiej
 9. Monika Konczalska, A. Wilkowska, R. Nowicki. Toczeń rumieniowaty noworodków. W: Dermatologia: wybrane przypadki kliniczne: książka dla lekarzy praktyków / pod red. R. Nowickiego i A. Wilkowskiej
 10. Izabela Błażewicz, A. Piekarska, A. Kowalczyk, Monika Konczalska, R. Nowicki, W. Biernat, M. Sokołowska-Wojdyło. Folikulotropowa postać ziarniniaka grzybiastego rozpoznana i leczona pierwotnie jako histiocytoza z komórek Langerhansa. Przegl. Dermatol. 2016; t. 103, supl. 1, s. S169-S170
 11. Monika Konczalska, M. Lange, R. Nowicki. Liszaj twardzinowy sromu: obraz kliniczny oraz wyniki leczenia. Przegl. Dermatol. 2015; t. 102, nr 5, s. 410-411
 12. Monika Konczalska, M. Lange, R. Nowicki. Zapalne choroby sromu jako potencjalny stan przed nowotworowy. Przegl. Dermatol. 2015; t. 102, nr 4, s. 293
 13. Igor Michajłowski, Monika Konczalska, M. Sobjanek, R. Nowicki. Obraz kliniczny wybranych schorzeń w obrębie narządów płciowych. W: Dermatologia, wenerologia i alergologia 2014, Sopot, 5-6 września 2014 roku: program
 14. Monika Konczalska, Igor Michajłowski, M. Lange, R. Nowicki. Co nowego w klasyfikacjach chorób sromu? Przegl. Dermatol. 2014; t. 101, nr 2, s. 136-137
 15. Monika Konczalska, Igor Michajłowski, M. Lange, R. Nowicki. Łuszczyca zewnętrznych narządów płciowych. Przegl. Dermatol. 2014; t. 101, nr 4, s. 277
 16. A. Wilkowska, Monika Konczalska. Diagnostyka i leczenie wybranych dermatoz wieku niemowlęcego i wczesnodziecięcego. W: 9. Akademia Dermatologii i Alergologii, Słupsk-Ustka 7-10.02.2013: program i streszczenia prezentacji / red. R. Nowicki
 17. Monika Konczalska, Igor Michajłowski, D. Wydra, R. Nowicki. Drożdżakowe zapalenie pochwy i sromu. W: 9. Akademia Dermatologii i Alergologii, Słupsk-Ustka 7-10.02.2013: program i streszczenia prezentacji / red. R. Nowicki
 18. A. Wilkowska, Monika Konczalska. Grzybica drobnozarodnikowa o nietypowym przebiegu. W: 9. Akademia Dermatologii i Alergologii, Słupsk-Ustka 7-10.02.2013: program i streszczenia prezentacji / red. R. Nowicki
 19. A. Wilkowska, Monika Konczalska. Rumień trwały. W: 9. Akademia Dermatologii i Alergologii, Słupsk-Ustka 7-10.02.2013: program i streszczenia prezentacji / red. R. Nowicki
 20. M. Lange, J. Kłudkowska, Monika Konczalska, B. Bykowska, R. Nowicki. Microsporum canis: jedyny patogen tinea capitis u dzieci w Gdańsku. Microsporum canis: the only dermatophyte of tinea capitis in children in Gdańsk. Mikol. Lek. 2013; t. 20, nr 2, s. 64-68, bibliogr. 36 poz., streszcz. poi., ang.
 21. M. Ornowska, M. Stawczyk, I. Błażewicz, Monika Konczalska, J. Kłudkowska, M. L. Piesiaków, A. Rustowska, R. Nowicki, M. Sokołowska-Wojdyło. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w kile: 7 lat doświadczeń Kliniki Dermatologicznej w Gdańsku. Przegl. Dermatol. 2013; t. 100, nr 4, s. 244
 22. Igor Michajłowski, Monika Konczalska, I. Błażewicz, M. Sobjanek, R. Nowicki. Zmiany alergiczne w obrębie zewnętrznych narządów płciowych. Przegl. Dermatol. 2013; t. 100, nr 4, s. 245
 23. W. Barańska-Rybak, Monika Konczalska, R. Nowicki. Różnorodność skórnych odczynów niepożądanych po zastosowaniu karbamazepiny. W: 8. Akademia Dermatologii i Alergologii, Ustka 2012: program i streszczenia referatów / red. nauk. R. Nowicki
 24. M. Sobjanek, Igor Michajłowski, Monika Konczalska, A. Włodarkiewicz, J. Roszkiewicz. Childhood nail alterations in Polish population. Acta Dermatovenerol. Croat. 2012; vol. 20, nr 2, s. 95-97, bibliogr. 10 poz., streszcz. ang.
 25. Igor Michajłowski, D. Kozicka, M. Sobjanek, Monika Konczalska. Odmiana pozagenitalna liszaja twardzinowego: etiopatogeneza, obraz kliniczny i opcje terapeutyczne. Extragenitall lichen sclerosus: etiopathogenesis, clinical picture and therapeutic options. Dermatol. Klin. 2012; t. 14, nr 2, s. 69-73, bibliogr. 48 poz., streszcz. poi., ang.
 26. Monika Konczalska, Igor Michajłowski, A. Maciejewska-Radomska, J. Roszkiewicz. Choroba Behęeta a pozajelitowa postać choroby Leśniowskiego-Chrona na podstawie analizy przypadku. Behęefs disease or extra intestinal Crohn’s disease: a case report. Przegl. Dermatol. 2012; vol. 99, nr 4, s. 412-413
 27. Monika Konczalska, Igor Michajłowski, D. Wydra, J. Roszkiewicz. Potencjalne nowotworowe zmiany sromu w obliczu aktualnie obowiązujących podziałów klasyfikacyjnych. Potentially malignant vulvar changes in view of present classification. Przegl. Dermatol. 2012; t. 99, nr 2, s. 168
 28. M. Stawczyk, Igor Michajłowski, A. Szczerkowska-Dobosz, Monika Konczalska. Uogólniona postać gruczolaka potowego przewodowego: opis przypadku. Generalized eruptive syringoma: case presentation. Przegl. Dermatol. 2012; vol. 99, nr 4, s. 415
 29. Monika Konczalska, Igor Michajłowski, D. Wydra, W. Biernat, J. Roszkiewicz. Zgodność rozpoznań klinicznych i histopatologicznych w zmianach przerdnowotworowych sromu. Agreement between clinical and phatological diagnoses of vulvar premalignant lesions. Przegl. Dermatol. 2012; vol. 99, nr 4, s. 352-353
 30. M. Sobjanek, Igor Michajłowski, Monika Konczalska, MAGDALENA DOBOSZ. Ziarniniakowe zapalenie czerwieni wargowej: analiza 13 przypadków. Cheilitis granulomatosa: analysis of 13 cases. Przegl. Dermatol. 2012; vol. 99, nr 4, s. 388-389
 31. M. Konczalska, Igor Michajłowski, J. Roszkiewicz. Liszaj zwykły przewlekły (neurodermitis) okolicy anogenitalnej: obraz kliniczny oraz opcje terapeutyczne. Post. Dermatol. Alergol. 2011; t. 28, supl. 1, s. s71
 32. M. Małek, Monika Konczalska, E. Grubska-Suchanek, J. Roszkiewicz. Niepożądane skórne odczyny polekowe u pacjentów hospitalizowanych w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2005-2011. Post. Dermatol. Alergol. 2011; t. 28, supl. 1, s. s69
 33. Monika Konczalska, A. Wilkowska, E. Grubska-Suchanek, J. Roszkiewicz. Pokrzywka przewlekła w materiale Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Post. Dermatol. Alergol. 2011; t. 28, supl. 1, s. s61-s62
 34. A. Wilkowska, Monika Konczalska. Pokrzywki u dzieci w materiale Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Post. Dermatol. Alergol. 2011; t. 28, supl. 1, s. s62
 35. M. Sobjanek, M. Konczalska, Igor Michajłowski, E. Grubska-Suchanek, A. Wilkowska, J. Roszkiewicz. Ziarniniakowe zapalenie czerwieni wargowej u dzieci jako składowa zespołu Melkerssona- Rosenthala: problemy diagnostyczne i terapeutyczne na podstawie doświadczeń własnych. Post. Dermatol. Alergol. 2011; t. 28, supl. 1, s. s71
 36. M. Konczalska, A. Wilkowska, E. Grubska-Suchanek, J. Roszkiewicz. Etiologia pokrzywki w materiale Poradni Alergicznych Chorób Skóry Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Etiology of urticaria among patients in allergic skin diseases outpatienfs clinic. Przegl. Dermatol. 2011; t. 98, nr 1, s. 50
 37. A. Wilkowska, M. Konczalska. Odrębności kliniczne i epidemiologiczne pokrzywki u dzieci. Post. Dermatol. Alergol. 2010; t. 27, nr 4, s. 354
 38. M. Konczalska, A. Wilkowska, E. Grubska-Suchanek, J. Roszkiewicz. Pokrzywka w materiale Poradni Alergicznych Chorób Skóry Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2003-2010. Post. Dermatol. Alergol. 2010; t. 27, nr 4, s. 354-355
 39. M. Konczalska, A. Wilkowska, E. Grubska-Suchanek. Cyklosporyna A w leczeniu schorzeń dermatologicznych z kręgu alergii w materiale Poradni Alergicznych Chorób Skóry Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Post. Dermatol. Alergol. 2009; t. 26, supl., s. S23
Monika Konczalska