dr n. med.Monika Konczalska

Olivia Komorowska jest doktorem nauk medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w dermatologii oraz wenerologii. W 2008 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku, a w 2009 roku rozpoczęła specjalizację z dermatologii i wenerologii w Kinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej w Gdańsku.

Specjalizacje:

 • Dermatologia
 • Wenerologia

Doświadczenia kliniczne łączy z osiągnięciami naukowymi od samego początku kariery. Już tuż po studiach była wykładowcą Akademii Medycznej.

Od wielu lat jest także cenionym członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Jej prace oraz publikacje są cytowane w fachowej prasie medycznej. Bierze też udział w międzynarodowych konferencjach oraz sympozjach, najczęściej jako aktywny ich uczestnik.

Skupia się jednak przede wszystkim na dermatologii klinicznej, zabiegowej oraz estetycznej. Gruntowna wiedza, która nieustannie jest poszerzana, pozwala jej zapewniać pacjentom pełen komfort, dobór odpowiedniej terapii i wdrożenie skutecznego leczenia. Łatwość nawiązywania kontaktu oraz holistyczne podjęcie do pacjentów, sprawiają, że pacjenci polecają ją zwłaszcza w najtrudniejszych przypadkach, gdy schorzenie jest przewlekłe lub trudne do wyleczenia.

Olivia Komorowska ukończyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń, m.in.: „Atopowe Zapalenie Skóry – rozpoznawanie i leczenie”, „Grzybice skóry i błon śluzowych”, „Trądzik pospolity- fakty i mity”, „Choroby skóry i skórne manifestacje chorób układowych”.

Zdobyła wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. stypendium Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego CEEDVA School na udział w szkoleniach w Bułgarii, otrzymała również nagrodę Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego za zaangażowanie w tworzenie rejestru chorych na łuszczycę POLBIO, a także nagrodę naukową zespołową Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za badania nad rzadkimi schorzeniami dermatologicznymi. Regularnie publikuje w czasopismach branżowych po polsku i angielsku.

PUBLIKACJE NAUKOWE

 1. Monika Konczalska, M. Lange, R. Nowicki. Rodzinne występowanie liszaja twardzinowego sromu. W: 13. Akademia Dermatologii i Alergologii, Słupsk-Ustka 9-12.02.2017: program i streszczenia / red. R. Nowicki
 2. Monika Konczalska. Dermatozy żeńskich zewnętrznych narządów płciowych w materiale Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2009-2016: rozprawa doktorska. 217 k.: ii., tab.; 31 cm – Bibliogr. 239 poz., streszcz. poi., ang.
 3. Izabela Błażewicz, M. Sokołowska-Wojdyło, A. Piekarska, Alicja Sadowska-Klasa, A. Kowalczyk, Monika Konczalska, B. Olszewska, W. Barańska-Rybak, R. J. Nowicki. Langerhans celi histiocytosis followed by folliculotropic mycosis fungoides. Post. Dermatol. Alergol. 2017; t. 34, nr 3, s. 273-275, bibliogr. 10 poz.
 4. M. Sławińska, A. Wilkowska, M. Ornowska, R. Nowicki, Monika Konczalska. Choroby bakteryjne: kiła II okresu: opis przypadków. W: Dermatologia: wybrane przypadki kliniczne: książka dla lekarzy praktyków / pod red. R. Nowickiego i A. Wilkowskiej
 5. Monika Konczalska, A. Wilkowska. Choroby bakteryjne: zapalenie odbytu i sromu wywołane przez paciorkowce z grupy A. W: Dermatologia: wybrane przypadki kliniczne: książka dla lekarzy praktyków / pod red. R. Nowickiego i A. Wilkowskiej
 6. M. Sobjanek, Monika Konczalska, A. Romaszkiewicz. Choroby wirusowe: kłykciny kończyste olbrzymie u ciężarnej pacjentki. W: Dermatologia: wybrane przypadki kliniczne: książka dla lekarzy praktyków / pod red. R. Nowickiego i A. Wilkowskiej
 7. Monika Konczalska, A. Wilkowska, R. Nowicki. Grzybice skóry: grzybica skóry gładkiej o nietypowym przebiegu. W: Dermatologia: wybrane przypadki kliniczne: książka dla lekarzy praktyków / pod red. R. Nowickiego i A. Wilkowskiej
 8. H. Ługowska-Umer, Monika Konczalska, A. Wilkowska, R. Nowicki. Piodermia zgorzelinowa (Pyoderma gangrenosum). W: Dermatologia: wybrane przypadki kliniczne: książka dla lekarzy praktyków / pod red. R. Nowickiego i A. Wilkowskiej
 9. Monika Konczalska, A. Wilkowska, R. Nowicki. Toczeń rumieniowaty noworodków. W: Dermatologia: wybrane przypadki kliniczne: książka dla lekarzy praktyków / pod red. R. Nowickiego i A. Wilkowskiej
 10. Izabela Błażewicz, A. Piekarska, A. Kowalczyk, Monika Konczalska, R. Nowicki, W. Biernat, M. Sokołowska-Wojdyło. Folikulotropowa postać ziarniniaka grzybiastego rozpoznana i leczona pierwotnie jako histiocytoza z komórek Langerhansa. Przegl. Dermatol. 2016; t. 103, supl. 1, s. S169-S170
 11. Monika Konczalska, M. Lange, R. Nowicki. Liszaj twardzinowy sromu: obraz kliniczny oraz wyniki leczenia. Przegl. Dermatol. 2015; t. 102, nr 5, s. 410-411
 12. Monika Konczalska, M. Lange, R. Nowicki. Zapalne choroby sromu jako potencjalny stan przed nowotworowy. Przegl. Dermatol. 2015; t. 102, nr 4, s. 293
 13. Igor Michajłowski, Monika Konczalska, M. Sobjanek, R. Nowicki. Obraz kliniczny wybranych schorzeń w obrębie narządów płciowych. W: Dermatologia, wenerologia i alergologia 2014, Sopot, 5-6 września 2014 roku: program
 14. Monika Konczalska, Igor Michajłowski, M. Lange, R. Nowicki. Co nowego w klasyfikacjach chorób sromu? Przegl. Dermatol. 2014; t. 101, nr 2, s. 136-137
 15. Monika Konczalska, Igor Michajłowski, M. Lange, R. Nowicki. Łuszczyca zewnętrznych narządów płciowych. Przegl. Dermatol. 2014; t. 101, nr 4, s. 277
 16. A. Wilkowska, Monika Konczalska. Diagnostyka i leczenie wybranych dermatoz wieku niemowlęcego i wczesnodziecięcego. W: 9. Akademia Dermatologii i Alergologii, Słupsk-Ustka 7-10.02.2013: program i streszczenia prezentacji / red. R. Nowicki
 17. Monika Konczalska, Igor Michajłowski, D. Wydra, R. Nowicki. Drożdżakowe zapalenie pochwy i sromu. W: 9. Akademia Dermatologii i Alergologii, Słupsk-Ustka 7-10.02.2013: program i streszczenia prezentacji / red. R. Nowicki
 18. A. Wilkowska, Monika Konczalska. Grzybica drobnozarodnikowa o nietypowym przebiegu. W: 9. Akademia Dermatologii i Alergologii, Słupsk-Ustka 7-10.02.2013: program i streszczenia prezentacji / red. R. Nowicki
 19. A. Wilkowska, Monika Konczalska. Rumień trwały. W: 9. Akademia Dermatologii i Alergologii, Słupsk-Ustka 7-10.02.2013: program i streszczenia prezentacji / red. R. Nowicki
 20. M. Lange, J. Kłudkowska, Monika Konczalska, B. Bykowska, R. Nowicki. Microsporum canis: jedyny patogen tinea capitis u dzieci w Gdańsku. Microsporum canis: the only dermatophyte of tinea capitis in children in Gdańsk. Mikol. Lek. 2013; t. 20, nr 2, s. 64-68, bibliogr. 36 poz., streszcz. poi., ang.
 21. M. Ornowska, M. Stawczyk, I. Błażewicz, Monika Konczalska, J. Kłudkowska, M. L. Piesiaków, A. Rustowska, R. Nowicki, M. Sokołowska-Wojdyło. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w kile: 7 lat doświadczeń Kliniki Dermatologicznej w Gdańsku. Przegl. Dermatol. 2013; t. 100, nr 4, s. 244
 22. Igor Michajłowski, Monika Konczalska, I. Błażewicz, M. Sobjanek, R. Nowicki. Zmiany alergiczne w obrębie zewnętrznych narządów płciowych. Przegl. Dermatol. 2013; t. 100, nr 4, s. 245
 23. W. Barańska-Rybak, Monika Konczalska, R. Nowicki. Różnorodność skórnych odczynów niepożądanych po zastosowaniu karbamazepiny. W: 8. Akademia Dermatologii i Alergologii, Ustka 2012: program i streszczenia referatów / red. nauk. R. Nowicki
 24. M. Sobjanek, Igor Michajłowski, Monika Konczalska, A. Włodarkiewicz, J. Roszkiewicz. Childhood nail alterations in Polish population. Acta Dermatovenerol. Croat. 2012; vol. 20, nr 2, s. 95-97, bibliogr. 10 poz., streszcz. ang.
 25. Igor Michajłowski, D. Kozicka, M. Sobjanek, Monika Konczalska. Odmiana pozagenitalna liszaja twardzinowego: etiopatogeneza, obraz kliniczny i opcje terapeutyczne. Extragenitall lichen sclerosus: etiopathogenesis, clinical picture and therapeutic options. Dermatol. Klin. 2012; t. 14, nr 2, s. 69-73, bibliogr. 48 poz., streszcz. poi., ang.
 26. Monika Konczalska, Igor Michajłowski, A. Maciejewska-Radomska, J. Roszkiewicz. Choroba Behęeta a pozajelitowa postać choroby Leśniowskiego-Chrona na podstawie analizy przypadku. Behęefs disease or extra intestinal Crohn’s disease: a case report. Przegl. Dermatol. 2012; vol. 99, nr 4, s. 412-413
 27. Monika Konczalska, Igor Michajłowski, D. Wydra, J. Roszkiewicz. Potencjalne nowotworowe zmiany sromu w obliczu aktualnie obowiązujących podziałów klasyfikacyjnych. Potentially malignant vulvar changes in view of present classification. Przegl. Dermatol. 2012; t. 99, nr 2, s. 168
 28. M. Stawczyk, Igor Michajłowski, A. Szczerkowska-Dobosz, Monika Konczalska. Uogólniona postać gruczolaka potowego przewodowego: opis przypadku. Generalized eruptive syringoma: case presentation. Przegl. Dermatol. 2012; vol. 99, nr 4, s. 415
 29. Monika Konczalska, Igor Michajłowski, D. Wydra, W. Biernat, J. Roszkiewicz. Zgodność rozpoznań klinicznych i histopatologicznych w zmianach przerdnowotworowych sromu. Agreement between clinical and phatological diagnoses of vulvar premalignant lesions. Przegl. Dermatol. 2012; vol. 99, nr 4, s. 352-353
 30. M. Sobjanek, Igor Michajłowski, Monika Konczalska, MAGDALENA DOBOSZ. Ziarniniakowe zapalenie czerwieni wargowej: analiza 13 przypadków. Cheilitis granulomatosa: analysis of 13 cases. Przegl. Dermatol. 2012; vol. 99, nr 4, s. 388-389
 31. M. Konczalska, Igor Michajłowski, J. Roszkiewicz. Liszaj zwykły przewlekły (neurodermitis) okolicy anogenitalnej: obraz kliniczny oraz opcje terapeutyczne. Post. Dermatol. Alergol. 2011; t. 28, supl. 1, s. s71
 32. M. Małek, Monika Konczalska, E. Grubska-Suchanek, J. Roszkiewicz. Niepożądane skórne odczyny polekowe u pacjentów hospitalizowanych w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2005-2011. Post. Dermatol. Alergol. 2011; t. 28, supl. 1, s. s69
 33. Monika Konczalska, A. Wilkowska, E. Grubska-Suchanek, J. Roszkiewicz. Pokrzywka przewlekła w materiale Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Post. Dermatol. Alergol. 2011; t. 28, supl. 1, s. s61-s62
 34. A. Wilkowska, Monika Konczalska. Pokrzywki u dzieci w materiale Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Post. Dermatol. Alergol. 2011; t. 28, supl. 1, s. s62
 35. M. Sobjanek, M. Konczalska, Igor Michajłowski, E. Grubska-Suchanek, A. Wilkowska, J. Roszkiewicz. Ziarniniakowe zapalenie czerwieni wargowej u dzieci jako składowa zespołu Melkerssona- Rosenthala: problemy diagnostyczne i terapeutyczne na podstawie doświadczeń własnych. Post. Dermatol. Alergol. 2011; t. 28, supl. 1, s. s71
 36. M. Konczalska, A. Wilkowska, E. Grubska-Suchanek, J. Roszkiewicz. Etiologia pokrzywki w materiale Poradni Alergicznych Chorób Skóry Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Etiology of urticaria among patients in allergic skin diseases outpatienfs clinic. Przegl. Dermatol. 2011; t. 98, nr 1, s. 50
 37. A. Wilkowska, M. Konczalska. Odrębności kliniczne i epidemiologiczne pokrzywki u dzieci. Post. Dermatol. Alergol. 2010; t. 27, nr 4, s. 354
 38. M. Konczalska, A. Wilkowska, E. Grubska-Suchanek, J. Roszkiewicz. Pokrzywka w materiale Poradni Alergicznych Chorób Skóry Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2003-2010. Post. Dermatol. Alergol. 2010; t. 27, nr 4, s. 354-355
 39. M. Konczalska, A. Wilkowska, E. Grubska-Suchanek. Cyklosporyna A w leczeniu schorzeń dermatologicznych z kręgu alergii w materiale Poradni Alergicznych Chorób Skóry Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Post. Dermatol. Alergol. 2009; t. 26, supl., s. S23
Monika Konczalska