Dr n. med.Marta Malek

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2009 roku rozpoczęła specjalizację w dziedzinie „dermatologia i wenerologia” w ramach rezydentury w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Specjalizacje:

  • Dermatologia
  • Wenerologia

W 2013 roku obroniła rozprawę doktorską dotyczącą patogenezy świądu u chorych z pierwotnymi chłoniakami skóry.

Jest autorką i współautorką 25 publikacji naukowych oraz doniesień zjazdowych. Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach stale podnosząc swoje kwalifikacje. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

strona internetowa: http://drmalek.pl/

Publikacje naukowe

1. B. Olszewska, A. Żawrocki, M. Malek, J. Gleń, M. Lange, M. Sokołowska-Wojdyło, R. Nowicki, Significance od IL-31 expression in skin and serum in pathogenesis of CTCLS and in pathomechanism of accompanying pruritus, 3rd World Congress od Cutaneous Lymphomas, New York, 2016

2. D. Panek, M. Malek, A. Wilkowska, Dziecko kolodionowe, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2015

3. M. Malek, J. Gleń, K. Rębała, A. Kowalczyk, M. Sobjanek, R. Nowicki, K. Ruckemann-Dziurdzińska, M. Sokołowska-Wojdyło, Il-31 does not correlate to pruritus related to early stage cutaneous T-cell lymphomas but is involved in pathogenesis of the disease, Acta Derm. Venereol. 2015; vol. 95, nr 3, s. 283-288

4. M. Malek, J. Gleń, K. Rębała, A. Kowalczyk, R. Nowicki, M. Sokołowska-Wojdyło, Czy interleukina 31 (IL-31) uczestniczy w patogenezie świądu w pierwotnych chłoniakach skóry z komórek T? Przegl. Dermatol. 2014

5. M. Sokołowska-Wojdyło, J. Gleń, K. Rębała, M. Malek, A. Florek, R. Nowicki, Analysis of frequencies of haplotypes defined by three polymorphisms of the IL-31 gene: -2057, -1066 and IVS2+12 in Polish patients with atopic dermatitis, 10th EADV Spring Symposium, Cracow 2013

Marta Malek