lek.Katarzyna Czajkowska

W 2014 r. ukończyła studia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, na kierunku lekarskim. Obecnie jest w trakcie specjalizacji w dziedzinach dermatologii i wenerologii. Pomyślnie zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny. Od 2017 r. jest słuchaczem studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jest autorką oraz współautorką licznych artykułów naukowych. Należy do członków Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (European Academy of Dermatology and Venereology). Stale podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach, kursach i konferencjach.

W codziennej praktyce konsultuje dermatologicznie pacjentów. Zajmuje się szczególnie schorzeniami takimi, jak dermatozy męskich zewnętrznych narządów płciowych oraz łuszczyca.