Dr n. med.Izabela Błażewicz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach stale podnosząc swoje kwalifikacje. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Specjalizacje:

 • Dermatologia
 • Wenerologia

W 2011 roku rozpoczęła specjalizację w dziedzinie „dermatologia i wenerologia” w ramach rezydentury w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych oraz doniesień zjazdowych. Przedmiotem jej rozprawy doktorskiej jest analiza szczepów gronkowca złocistego kolonizujących chorych z atopowym zapaleniem skóry pod kątem wydzielanych czynników zjadliwości i oporności na antybiotyki.

PUBLIKACJE NAUKOWE

 1. M. Stawczyk-Macieja, A. Szczerkowska-Dobosz, Izabela Błażewicz, R. Nowicki, W. Biernat, Generalized eruptive syringoma with poor clinical response to systemie treatment with acitretin. J. Dtsch. Dermatol. Ges. 2017; vol. 15, nr 3, s. 325-326, bibliogr. 9 poz.
 2. Izabela Błażewicz, Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, A. Piekarska, Alicja Sadowska-Klasa, A. Kowalczyk, M. Konczalska, B. Olszewska, W. Barańska-Rybak, R. J. Nowicki. Langerhans celi histiocytosis followed by folliculotropic mycosis fungoides. Post. Dermatol. Alergol. 2017; t. 34, nr 3, s. 273-275, bibliogr. 10 poz.
 3. A. Szczerkowska-Dobosz, D. Purzycka-Bohdan, Izabela Błażewicz. Leki biologiczne: Nowa era w terapii łuszczycy. Dermatol. Dypl. 2016; t. 7, nr 1, s. 40-47, bibliogr. 36 poz., streszcz. poi.
 4. B. Olszewska, Izabela Błażewicz, A. Wilkowska, E. Grubska-Suchanek. Atopowe zapalenie skóry: opis przypadków. W: Dermatologia: wybrane przypadki kliniczne: książka dla lekarzy praktyków / pod red. R. Nowickiego i A. Wilkowskiej
 5. Izabela Błażewicz, A. Wilkowska, W. Barańska-Rybak, R. Nowicki. Immunoglobuliny w terapii ziarniniakowości z zapaleniem naczyń. W: Dermatologia: wybrane przypadki kliniczne: książka dla lekarzy praktyków / pod red. R. Nowickiego i A. Wilkowskiej
 6. Izabela Błażewicz, A. Wilkowska, R. Nowicki. Odczyny polekowe: zespół Lyella. W: Dermatologia: wybrane przypadki kliniczne: książka dla lekarzy praktyków / pod red. R. Nowickiego i A. Wilkowskiej
 7. Izabela Błażewicz, A. Wilkowska, R. Nowicki. Odczyny polekowe : zespół Stevensa-Johnsona u 4-letniej dziewczynki po zastosowaniu trimetoprimu z sulfametoksazolem. W: Dermatologia : wybrane przypadki kliniczne : książka dla lekarzy praktyków / pod red. R. Nowickiego i A. Wilkowskiej
 8. A. Wilkowska, Izabela Błażewicz, E. Grubska-Suchanek, R. Nowicki. Pokrzywki: pokrzywka przewlekła u dziecka. W: Dermatologia : wybrane przypadki kliniczne: książka dla lekarzy praktyków / pod red. R. Nowickiego i A. Wilkowskiej
 9. Izabela Błażewicz, A. Szczerkowska-Dobosz, R. Nowicki. Śródmiąższowe ziarniniakowe zapalenie skóry: rzadka i mało poznana jednostka chorobowa o odrębnych i histopatologicznych cechach. W: Dermatologia: wybrane przypadki kliniczne: książka dla lekarzy praktyków / pod red. R. Nowickiego i A. Wilkowskiej
 10. Izabela Błażewicz, A. Wilkowska, R. Nowicki. Twardzina układowa leczona lekami biologicznymi. W: Dermatologia: wybrane przypadki kliniczne: książka dla lekarzy praktyków / pod red. R. Nowickiego i A. Wilkowskiej
 11. Izabela Błażewicz, A. Wilkowska, R. Nowicki. Zapalenie naczyń skóry indukowane lekami. W: Dermatologia: wybrane przypadki kliniczne: książka dla lekarzy praktyków / pod red. R. Nowickiego i A. Wilkowskiej
 12. Izabela Błażewicz, A. Wilkowska, R. Nowicki. Zespół Nethertona. W: Dermatologia: wybrane przypadki kliniczne: książka dla lekarzy praktyków / pod red. R. Nowickiego i A. Wilkowskiej
 13. Izabela Błażewicz, A. Piekarska, A. Kowalczyk, M. Konczalska, R. Nowicki, W. Biernat, M. Sokołowska-Wojdyło. Folikulotropowa postać ziarniniaka grzybiastego rozpoznana i leczona pierwotnie jako histiocytoza z komórek Langerhansa. Przegl. Dermatol. 2016; t. 103, supl. 1, s. S169-S170 ISSN: 0033-2526
 14. Izabela Błażewicz, M. Jaśkiewicz, L. Piechowicz, W. Kamysz, R. Nowicki, W. Barańska-Rybak. Rola peptydów przeciwdrobnoustrojowych w wybranych dermatozach Tytuł równoległy: The role antimicrobial peptides in selected dermatoses. Przegl. Dermatol. 2016; t. 103, nr 3, s. 227-232, bibliogr. 36 poz., streszcz. poi., ang.
 15. M. Sobjanek, Magdalena Dobosz-Kawałko, M. Sikorska, Izabela Błażewicz, R. Nowicki. Różnorodność obrazu klinicznego zespołu Gorlin-Goltza: studium 5 przypadków. Przegl. Dermatol. 2016; t. 103, supl. 1, s. S22
 16. Izabela Błażewicz, M. Jaśkiewicz, L. Piechowicz, R. Nowicki, W. Kamysz, W. Barańska-Rybak. Wrażliwość na daptomycynę szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od chorych na atopowe zapalenie skóry. Przegl. Dermatol. 2016; t. 103, supl. 1, s. S29-S30 ISSN: 0033-2526
 17. I. Błażewicz, A. Szczerkowska-Dobosz, R. Pęksa, M. Sikorska, M. Trzeciak, R. Nowicki. Śródmiąższowe ziarniniakowe zapalenie skóry : rzadka i mało poznana jednostka chorobowa o odrębnych klinicznych i histopatologicznych cechach. W: 11. Akademia Dermatologii i Alergologii, Słupsk-Ustka 5-8.02.2015: program i streszczenia prezentacji / red. R. Nowicki
 18. I. Błażewicz, A. Wilkowska, R. Nowicki. Twardzina układowa leczona lekami biologicznymi. W: 11. Akademia Dermatologii i Alergologii, Słupsk-Ustka 5-8.02.2015 : program i streszczenia prezentacji / red. R. Nowicki
 19. I. Błażewicz, D. Panek, M. Starczyk-Macieja, J. Pyrzanowska-Sumiła, A. Wilkowska, M. Sokołowska-Wojdyło, R. Nowicki. Zespół nakładania zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznej nekrolizy naskórka po lamotryginie. W: 11. Akademia Dermatologii i Alergologii, Słupsk-Ustka 5-8.02.2015: program i streszczenia prezentacji / red. R. Nowicki
 20. Izabela Błażewicz, W. Barańska-Rybak. Reakcje skórne po lekach psychotropowych. Dermatol. Dypl. 2015; t. 6, nr 2, s. 29-34, bibliogr. 34 poz., streszcz. poi.
 21. M. Jaśkiewicz, Izabela Błażewicz, M. Bauer, D. Neubauer, L. Piechowicz, R. Nowicki, W. Barańska-Rybak, W. Kamysz. Wrażliwość szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od pacjentów z atopowym zapaleniem skóry na antybiotyki konwencjonalne i peptydy przeciwdrobnoustrojowe [Dokument elektroniczny] W: I Konferencja Doktorantów Pomorza BioMed Session 2015, [Gdańsk], 12 grudnia 2015: książka abstraktów
 22. R. Nowicki, Izabela Błażewicz, M. Stawczyk-Macieja, A. Wilkowska, W. Barańska-Rybak. Immunoglobuliny w terapii ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń. W: II Konferencja Dermatologia, Wenerologia i Alergologia 2015: 70-lecie Gdańskiej Kliniki
 23. M. Starczyk-Macieja, A. Szczerkowska-Dobosz, Izabela Błażewicz, A. Wilkowska, R. Nowicki. Dermatomyositis related to the relapse of cervical cancer [Dokument elektroniczny] Nasza Dermatol. Online 2015; vol. 6, nr 2, s. 183-186, bibliogr. 17 poz., streszcz. ang.
 24. Izabela Błażewicz, W. Biernat, A. Kowalczyk, W. Barańska-Rybak, R. Nowicki, M. Stawczyk-Macieja, M. Sokołowska-Wojdyło. Adult onset of multisystem Langerhans celi histocytosis with skin and lymph node involvement. Post. Dermatol. Alergol. 2015; t. 32, nr 3, s. 225-228, bibliogr. 26 poz.
 25. A. Starzyńska, Anita Pawłowska, D. Renkielska, Igor Michajłowski, M. Sobjanek, Izabela Błażewicz, A. Włodarkiewicz. Estimation of orał leukoplakia treatment records in the research of the Department of Maxillofacial and Orał Surgery, Medical University of Gdańsk. Post. Dermatol. Alergol. 2015; t. 32, nr 2, s. 114-122, bibliogr. 34 poz., streszcz. ang.
 26. Izabela Błażewicz, A. Szczerkowska-Dobosz, R. Pęksa, M. Stawczyk-Macieja, W. Barańska-Rybak, R. Nowicki. Interstitial granulomatous dermatitis: a characteristic histological pattern with variable clinical manifestations. Post. Dermatol. Alergol. 2015; t. 32, nr 6, s. 475-477, bibliogr. 17 poz.
 27. Igor Michajłowski, Izabela Błażewicz, Gabrielle Karpinsky, M. Sobjanek, R. Nowicki. Successful treatment of multiple cutaneous leiomyomas with carbon dioxide laser ablation. Post. Dermatol. Alergol. 2015; t. 32, nr 6, s. 480-482, bibliogr. 15 poz.
 28. D. Mehrholz, M. Jaśkiewicz, E. Zielińska, I. Inkielewicz-Stępniak, W. Kamysz, R. Nowicki, Izabela Błażewicz, W. Barańska-Rybak. Działanie nanocząstek srebra na wzrost gronkowców w formie pojedynczych kolonii oraz biofilmu : potencjalne możliwości zastosowania w praktyce medycznej. Przegl. Dermatol. 2015; t. 102, nr 5, s. 427
 29. Izabela Błażewicz, M. Jaśkiewicz, M. Bauer, L. Piechowicz, R. Nowicki, W. Kamysz, W. Barańska-Rybak. MSSA i MRSA w atopowym zapaleniu skóry: kto przejmuje kontrolę? Przegl. Dermatol. 2015; t. 102, nr 5, s. 427-428 ISSN: 0033-2526
 30. Izabela Błażewicz, W. Barańska-Rybak, M. Stawczyk-Macieja, A. Petranyuk, R. Nowicki. Plasma celi mucositis: a rare diferential diagnosis for ulceration of orał mucosa/ Plazmocytarne zapalenie błon śluzowych: rzadka diagnostyka różnicowa zmian w obrębie błon. Przegl. Dermatol. 2015; t. 102, nr 6, s. 520-523, bibliogr. 21 poz., streszcz. ang., poi. ISSN: 0033-2526
 31. Izabela Błażewicz, M. Sobjanek, M. Dobosz-Kawałko, M. Sikorska, R. Nowicki. Różnorodność obrazu klinicznego zespołu Gorlina-Goltza: studium czterech przypadków. Przegl. Dermatol. 2015; t. 102, nr 2, s. 145 ISSN: 0033-2526
 32. Izabela Błażewicz, A. Wilkowska, W. Barańska-Rybak, R. Nowicki. Zastosowanie leków biologicznych w terapii twardziny układowej: analiza dwóch przypadków klinicznych. Przegl. Dermatol. 2015; t. 102, nr 2, s. 144 ISSN: 0033-2526
 33. Izabela Błażewicz, W. Biernat, A. Kowalczyk, R. Nowicki, M. Sokołowska-Wojdyło. Histiocytoza z komórek Langerhansa z zajęciem skóry i węzłów chłonnych. W: 10. Jubileuszowa Akademia Dermatologii i Alergologii, Słupsk-Ustka 6-9.02.2014: program i streszczenia prezentacji / red. R. Nowicki
 34. Izabela Błażewicz, Igor Michajłowski, R. Nowicki. Mnogie mięśniaki gładkie skutecznie leczone za pomocą lasera C02. W: 10. Jubileuszowa Akademia Dermatologii i Alergologii, Słupsk-Ustka 6-9.02.2014: program i streszczenia prezentacji / red. R. Nowicki
 35. M. Stawczyk-Macieja, A. Szczerkowska-Dobosz, Izabela Błażewicz, R. Nowicki. Zapalenie skórno-mięśniowe z wznową węzłową raka szyjki macicy. W: 10. Jubileuszowa Akademia Dermatologii i Alergologii, Słupsk-Ustka 6-9.02.2014: program i streszczenia prezentacji / red. R. Nowicki
 36. W. Barańska-Rybak, Izabela Błażewicz, Monika Kąkol, Mirosław Roter, R. Nowicki. Cutaneous manifestations of injectable drug use: hidden secrets. Cutis 2014; vol. 93, nr 4, s. 185-187, bibliogr. 17 poz., streszcz. ang.
 37. A. Starzyńska, A. Pawłowska, D. Renkielska, Igor Michajłowski, M. Sobjanek, Izabela Błażewicz. Orał premalignant lesions: epidemiological and clinical analysis in the northern Polish population. Pcst. Dermatcl. Alergcl. 2014; t. 31, nr 6, s. 341-350, biblicgr. 46 pcz., streszcz. ang.
 38. M. Sikorska, Izabela Błażewicz, A. Szczerkowska-Dobosz. Epidermodysplasia verruciformis u chorej z rozlanym chłoniakiem clbrzymickcmórkcwym typu B (DLBCL). Przegl. Dermatcl. 2014; t. 101, nr 5, s. 364
 39. Izabela Błażewicz, A. Szczerkowska-Dobosz, R. Pęksa. Intestitial granulomatous dermatitis: rzadka i mało poznana jednostka chorobowa o odrębnych cechach klinicznych i histopatologicznych. Przegl. Dermatol. 2014; t. 101, nr 2, s. 141-142
 40. Izabela Błażewicz, W. Barańska-Rybak, R. Nowicki. Pozaszpitalne zakażenia szczepami gronkowca złocistego opornego na metycylinę: ewolucja szczepów czy działanie jatrogenne? Community-associated methicillin-resistant Staphyloccus aureus: evolution of the strains or iatrogenic effects? Przegl. Dermatol. 2014; t. 101, nr 3, s. 181-186, bibliogr. 40 poz., streszcz. poi., ang.
 41. Izabela Błażewicz, A. Rustowska, A. Wilkowska, R. J. Nowicki. Zespół Comela-Nethertona: opis przypadku. Comel-Netherton syndrome: case report. Przegl. Dermatol. 2014; t. 101, nr 6, s. 481-486, bibliogr. 18 poz., streszcz. poi., ang.
 42. W. Barańska-Rybak, Izabela Błażewicz, W. Cubała, M. Sokołowska-Wojdyło, R. Nowicki. Objawy skórne po podaniu nietypowej i niewykrywalnej w moczu mieszaniny narkotyków. W: 9. Akademia Dermatologii i Alergologii, Słupsk-Ustka 7-10.02.2013: program i streszczenia prezentacji / red. R. Nowicki
 43. Izabela Błażewicz, Igor Michajłowski, M. Sokołowska-Wojdyło, M. Stawczyk, R. Nowicki. Plasma celi orificial mucositis: opis przypadku. W: 9. Akademia Dermatologii i Alergologii, Słupsk-Ustka 7-10.02.2013: program i streszczenia prezentacji / red. R. Nowicki
 44. W. Barańska-Rybak, Izabela Błażewicz. Biofilm bakteryjny w ranach przewlekłych. Dermatol. Klin. 2013; t. 15, supl. 1, s. 24
 45. M. Stawczyk, A. Szczerkowska-Dobosz, Olivia Komorowska, Izabela Błażewicz, J. Roszkiewicz. Głęboka odmiana tocznia rumieniowatego: opis przypadku. Lupus erythematosus profundus: case report. Przegl. Dermatol. 2013; t. 100, nr 1, s. 26-30, bibliogr. 32 poz., streszcz. poi., ang.
 46. Izabela Błażewicz, W. Biernat, A. Kowalczyk, J. Roszkiewicz, R. Nowicki, M. Stawczyk, M. L. Piesiaków, M. Sokołowska-Wojdyło. Histiocytoza z komórek Langerhansa: trudności diagnostyczne i sukces terapeutyczny. Przegl. Dermatol. 2013; t. 100, nr 4, s. 253-254
 47. M. Ornowska, M. Stawczyk, Izabela Błażewicz,Monika Konczalska, J. Kłudkowska, M. L. Piesiaków, A. Rustowska, R. Nowicki, M. Sokołowska-Wojdyło. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w kile: 7 lat doświadczeń Kliniki Dermatologicznej w Gdańsku. Przegl. Dermatol. 2013; t. 100, nr 4, s. 244
 48. M.-L. Piesiaków, J. Kłudkowska, Izabela Błażewicz, M. Ornowska, M. Stawczyk, J. Roszkiewicz, R. Nowicki, M. Sokołowska-Wojdyło. Zespół Churga-Strauss. Przegl. Dermatol. 2013; t. 100, nr 4, s. 209-210
 49. Igor Michajłowski, Monika Konczalska, Izabela Błażewicz, M. Sobjanek, R. Nowicki. Zmiany alergiczne w obrębie zewnętrznych narządów płciowych. Przegl. Dermatol. 2013; t. 100, nr 4, s. 245
 50. Izabela Błażewicz, A. Wilkowska. Zespół Nethertona: opis przypadku/ Netherton syndrome. Przegl. Dermatol. 2012; vol. 99, nr 4, s. 548
Izabela Błażewicz