dr n. med.Agnieszka Cegielska

Absolwentka kierunku lekarskiego na Akademii Medycznej w Gdańsku. W 2010 roku ukończyła szkolenie specjalizacyjne w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, uzyskując tytuł dermatologa – wenerologa. Ma ponad dziesięć lat doświadczenia w pracy lekarza w dziedzinie dermatologii, wenerologii oraz medycyny estetycznej.

W 2020 roku ukończyła studia doktoranckie, broniąc pracę badawczą na temat problemów skórnych pacjentów po przeszczepieniach narządowych. Jest też autorką publikacji w czasopismach naukowych o tematyce medycznej.

Specjalizacje:

  • Dermatologia
  • Wenerologia
  • Medycyna estetyczna

Ciągle rozwija swoje umiejętności i poszerza wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i konferencjach naukowych zarówno w kraju, jak i zagranicą. Ukończyła kurs trichoskopii i dermatoskopii, a także liczne kursy z obszaru medycyny estetycznej.

Jest również aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii.